Súťaž hasičských družstiev v Spišskej Teplici

Podtatranská hasičská liga pokračovala druhou  súťažou v Spišskej Teplici . Pracuje tu aktívny Dobrovoľný hasičský zbor / DHZ/  s dlhoročnou tradíciou , ktorý si v tomto  roku  pripomenul 130. výročie vzniku. V úvode starosta obce Jozef predniesol krátky prierez histórie DHZ. Pozdravnými listami, medailami Za príkladnú prácu a Za vernosť v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR boli ocenení aktívni i zaslúžilí členovia zboru i OV DPO Poprad. Medzi ocenenými nechýbal i  starosta obce J. Šebest – veľký fanúšik a podporovateľ dobrovoľnej požiarnej ochrany .  Ústrednou postavou zboru je  veliteľ DHZ Jozef Ďuriš, zamestnanec a.s. Tatrasvit Socks Svit  a poslanec Obecného zastupiteľstva. Pod jeho " taktovkou " sa do činnosti zapájajú družstvá mužov, žien, dorastu  i žiakov.   Aktivitu dobrovoľných hasičov v Spišskej Teplici  ocenilo Prezídium DPO SR a na návrh OV DPO Poprad  Dobrovoľnému hasičskému zboru udelilo stuhu k Čestnej zástave DPO SR, ktorú odovzdal člen Snemu DPO SR Marián Rušin.                                                                                                          

      Pri príležitosti osláv sa uskutočnila  súťaž  o Putovný pohár starostu obce Spišská Teplica, kde sa predstavilo  39 družstiev v piatich  kategóriách. V najpočetnejšie zastúpenej kategórii - muži do 35 rokov prvenstvo z minulého roku obhájil  DHZ  Gerlachov časom 15,99 s pred DHZ  Štrba (17,20 s) a DHZ  Smižany (18,01 s). U žien bol najlepší DHZ Hranovnica  (31,77 s), druhý  skončil DHZ Smižany (33,64 s) a tretí  DHZ Šuňava (34,40 s). Zahanbiť sa nedal ani dorast, u chlapcov bola prvá Štrba (18,52 s), druhá skončila Šuňava  (25,87 s) a tretia priečka patrila  Spišskému Bystrému. U dorasteniek najlepšie výsledky dosiahli Vikartovce (24,70 s), pred Strážami (31,65 s) a Šuňavou (34,16 s). V tomto roku pribudla ďalšia kategória – muži nad 35 rokov - tu bola najlepšia Spišská Sobota I  - 19,93 s  pred Spišským Bystrým – 21,12 s a Batizovcami I – 21,20 s. Ocenenia i päť krásnych  putovných  pohárov  osobne odovzdal starosta obce Jozef Šebest , ktorý zároveň pozval všetkých prítomných na budúci rok do Spišskej Teplice na už trinásty ročník súťaže hasičských družstiev.

Ondrej Klimo

Facebook comments: