Štrba a Spišská Sobota- víťazi v Batizovciach

Batizovce boli uplynulú nedeľu dejiskom už tridsiateho prvého  ročníka Spomienkovej súťaže hasičských družstiev, patriacej medzi najstaršie na Slovensku, ktorú každoročne usporadúva miestny DHZ v spolupráci s Obecným úradom na počesť dlhoročných funkcionárov obce i zboru. V roku 2009 si pripomenuli 120. výročie založenie ohňohasičského spolku - predchodcu DHZ a pokračujú v aktivitách, ktoré si predsavzali na nasledujúce obdobie. Členovia pod vedením predsedu Jána Mlynského a  veliteľa DHZ Ľubomíra Šoltísa pripravili na miestnom futbalovom ihrisku  pre súťažiacich i obyvateľov obce peknú akciu za účasti 36 družstiev , kde samozrejme nemohli chýbať domáce družstvá mužov, žien i mužov nad 35 rokov i družstvá z družobných družstiev Zeleneč a Kráľová pri Senci.

    Medzi mužmi do 35 rokov /21 družstiev/ bola prvá Štrba s časom 15,50 s. Druhé skončili Kravany s časom 15,62 s. Tretie miesto patrilo dorastencom zo Štôle s časom 16,85 s. U žien spomedzi  dvanástich družstiev , ktoré bojovali o Putovný pohár starostu obce Batizovce najlepší čas dosiahli dorastenky zo Spišskej Soboty – 18,94 s,  čím  vytvorili traťový rekord tejto súťaže. Druhé dorastenky z Vikartoviec to zvládli za 19,12 s a tretia Liptovská Teplička  mala čas 26,12 s. Súťažili i muži nad 35 rokov o Putovný pohár s.r.o. Fires Batizovce, kde tri roky predtým  po sebe bola prvá Spišská Sobota I,  tentoraz pri jej neúčasti to bola Spišská Sobota II  s časom 19,37 s pred domácimi Batizovcami /20,17 s/ a Spišskou Teplicou / 50,01 s/.

     V Podtatranskej hasičskej lige pred súťažou v Strážach 26.8.2012  v priebežnom poradí u mužov do 35 rokov  vedú Kravany, druhé sú Smižany a tretia Spišská Sobota II. U žien sú najlepšie Smižany pred  Šuňavou a Štrbou . U dorastencov je prvá Štrba pred Šuňavou a Štôlou, aj u dorasteniek tvrdý bol zvádzajú prvé Vikartovce, druhá Spišská Sobota i tretia Šuňava. Pre mužov nad 35 rokov bolo usporiadaných v tomto roku sedem súťaží. Celkovým víťazom  pre rok 2012 sa stala Spišská Sobota I pred Spišskou Sobotou II a Batizovcami. Dobrovoľní hasiči majú za sebou šestnásť súťaží Podtatranskej hasičskej ligy, čakajú ich ešte štyri, kde si budú môcť zlepšiť svoje umiestnenie.

Ondrej Klimo

Facebook comments: