Deň sv. Floriána

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR SPIŠSKÉ BYSTRÉ VÁS POTÝVA NA

DEŇ SV. FLORIÁNA

13. 5.2017 - AREÁL KUBAŠOK

PROGRAM:
15:00 - SVÄTÁ OMŠA V KUBAŠKU
*VYSTÚPENIE DETÍ Z MŠ
*SÚŤAŽE
*UKÁŽKA PROFESIONÁLNYCH HASIČOV
*DETSKÁ DISKOTÉKA

Súťažná sezóna mladých hasičov odštartovaná v Spišskom Bystrom

Dobrovoľní hasiči v okrese Poprad viac rokov venujú mládeži mimoriadnu pozornosť, o čom svedčia počty zapojených  kolektívov mladých hasičov do súťaží i výsledky dosiahnuté v poslednom období vo vyšších  -  krajských i celoštátnych kolách hry PLAMEŇ.  Naposledy slávili významný úspech  dievčatá zo Šuňavy pod vedením trénera Jána Kallu.

Halový futbalový turnaj 2017

POZVÁNKA

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Bystrom Vás srdečne pozýva na XX. ročník halového futbalového turnaja o Pohár predsedu DHZ v Spišskom Bystrom.

Turnaj sa uskutoční dňa 26. februára 2017 v telocvični ZŠ Spišské Bystré. Prezentácia družstiev: 8:45 hod. zahájenie turnaja: 9:00 hod.

Stránky