Finále Východoslovenskej ligy mladých hasičov

Po finálových hasičských súťažiach dorastu konanej 14.9.2013 v Hranovnici i dospelých 

28.9.2013 v Bijacovciach, svoju záverečnú súťaž mala i hasičská mlaď vo veku 8 – 15 rokov. Na 

záver súťažnej sezóny sa uskutočnil 2. ročník finále Východoslovenskej ligy mladých hasičov 

v nedeľu 6.10.2013 na futbalovom ihrisku v Spišskej Starej Vsi okres Kežmarok. Zúčastnili sa ho 

Spišské Bystré patrilo dobrovoľným hasičom

Letné mesiace už  neodmysliteľne patria hasičským súťažiam. V Spišskom Bystrom v peknom prostredí hasičského areálu v časti zvanej Kubašok sa uskutočnil už 24. ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce za účasti  28  tímov. Zápolenie hasičov poctil svojou návštevou poslanec NR SR Peter Šuca.

Krajská súťaž dobrovoľných hasičov – kraj PREŠOV

Krajská súťaž Dobrovoľných hasičských zborov Prešovského kraja sa konala 13.7.2013 v obci Terňa okres Prešov.          V krajskom meraní síl zápolili víťazi okresných kôl - 9 družstiev dorasteniek ,9  družstiev dorastencov,10 družstiev žien a 10 družstiev mužov v dvoch súťažných pokusoch. Meranie časov oboch súťažných disciplín bolo elektrickou časomierou .

Stránky