Previerka pripravenosti DHZ okresu Poprad

PREVIERKA PRIPRAVENOSTI DHZ okresu POPRAD – Spišské Bystré – Kubašok - 17.5.2014 – sobota so začiatkom o 13.00 h

Dobrovoľná požiarna ochrana SR v zmysle zák.314/2001 o ochrane pred požiarmi pomáha samosprávam, pravnickým subjektom pri preverovaní pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek na plnenie svojich úloh. Účelom previerky je zvyšovanie odbornej úrovne členov a zároveň overenie získaných vedomoti,zručnosti,fyzickej zdatnosti,odbornosti získaných počas výcvikového roka. Previerku organizuje DPO v spolupráci s HaZZ, samosprávami a pravnickými subjektami.

 

Facebook comments: