Halový futbalový turnaj 2019

POZVÁNKA

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Bystrom Vás srdečne pozýva na XXI. ročník halového futbalového turnaja o Pohár predsedu DHZ v Spišskom Bystrom.

Turnaj sa uskutoční dňa 3. marca 2018 v telocvični ZŠ Spišské Bystré. Prezentácia družstiev: 8:45 hod. zahájenie turnaja: 9:00 hod.

XXIX. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor Spiššské Bystré Vás pozývajú na

XXIX. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

v sobotu 11. augusta 2018 o 12.00 hodine

Súťaž sa bude konať v areáli požiarnej ochrany Spišské Bystré – Kubašok. Príchod a prezentácia požiarnych družstiev je do 11.30 hod.

VI. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

VI. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

Súťažná disciplína: požiarny útok s vodou
Dátum a miesto konania :  11. august  2018 – sobota o 9:30 hod.
Spišské Bystré - Kubašok
 Usporiadateľ:  Dobrovoľný  hasičský  zbor – Spišské Bystré

Časový harmonogram :   

Previerka pripravenosti DHZ – najlepšie je Spišské Bystré

V nedeľu 13. mája 2018 areál požiarnej ochrany v Kubašku v Spišskom Bystrom ožil           „ armádou „ dobrovoľných hasičov. Konala sa tu previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek okresu Poprad za účasti 22 deväťčlenných hasičských družstiev (HD). Z hostí okrem predstaviteľov Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (ÚzO DPO) sa podujatia zúčastnil miestny starosta obce Mgr.

Stránky