Spišská Sobota víťazom XVI. ročníka futbalového turnaja hasičov

1. Spišská Sobota
2. OR HaZZ Poprad
3. Gerlachov
4. Spišské Bystré II.
5. Spišské Bystré I.
6. Stratená
7. Kozárovce
8. Spišský Štiavnik

Poradie zápasov
A1-A4 Spišská Sobota Kozárovce 4:0
B1-B4 OR HaZZ Poprad Stratená 6:1
A2-A3 Gerlachov Spišské Bystré I. 3:1
B2-B3 Spišský Štiavnik Spišské Bystré II. 1:6
A1-A3 Spišská Sobota Spišské Bystré I. 4:1
B1-B3 OR HaZZ Poprad Spišské Bystré II. 4:1
A4-A2 Kozárovce Gerlachov 3:6
B4-B2 Stratená Spišský Štiavnik 2:0
A1-A2 Spišská Sobota Gerlachov 3:3
B1-B2 OR HaZZ Poprad Spišský Štiavnik 8:1
A3-A4 Spišské Bystré I. Kozárovce 5:1
B3-B4 Spišské Bystré II. Stratená 4:1
       
4A-4B Kozárovce Spišský Štiavnik 6:1
3A-3B Spišské Bystré I. Stratená 2:1
2A-2B Gerlachov Spišské Bystré II. 4:1
1A-1B Spišská Sobota OR HaZZ Poprad 1:0

 

Facebook comments: