Nočné cvičenie v Kubašku

Pálenie Jánskych ohňov -  tradičný zvyk našich predkov  z minulosti. Tento deň pokladali naši predkovia za významný deň v roku, nakoľko sa traduje, že na sv. Jána Krstiteľa – 24. júna  majú najväčšiu moc všetky živly – zem, oheň, voda.  S Jánom  sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom.

Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“

Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“ 11. ročník

Dátum a miesto konania: 20.jún 2015 (sobota) o 22:00 hod v Spišskom Bystrom (Kubašok)
Usporiadateľ: OcÚ a DHZ Spišské Bystré
Kategórie: Družstvá mužov a žien
Program: 21:00 – príchod a prezentácia
22:00 - nástup družstiev

Stránky