Halový futbalový turnaj 2015

POZVÁNKA

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Bystrom Vás srdečne pozýva na XVII. ročník halového futbalového turnaja o Pohár predsedu DHZ v Spišskom Bystrom.

Turnaj sa uskutoční dňa 22. februára 2015 v telocvični ZŠ Spišské Bystré. Prezentácia družstiev: 8:45 hod. zahájenie turnaja: 9:00 hod.

Významné životné jubileum

Významného životného jubilea 75. narodenín sa 1. novembra dožil vrchný inšpektor Ján ALŽBETKIN, člen DHZ Spišské Bystré okres Poprad . Vyrastal v rodnej obci s dlhoročnými tradíciami hasičstva a dobrým zabezpečovaním ochrany pred požiarmi. V roku 1958 sa tu stal členom požiarneho zboru a od vstupu sa aktívne zapájal do činnosti ako člen zásahovej jednotky, strojník i vodič požiarneho vozidla.

Stránky