Pozvánka

Školenie pre členov hasičských jednotiek
Vyhľadávanie a pátranie po nezvestných osobách
Miesto: Hasičská zbrojnica DHZ Sp. Bystré
Dátum: 17. apríl 2015
Čas: 17:00 h.
Poplatok: 6€

O Putovný pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré 2015

Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, Základná škola Spišské Bystré, Obecný úrad Spišské Bystré

Smernice k zabezpečeniu XII. ročníka súťaže „O Putovný pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré “

Dátum a miesto konania: 18.4.2015 - sobota v areáli ZŠ - ihrisko s umelým povrchom (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ) v Spišskom Bystrom

OR HaZZ Poprad víťazom XVII. ročníka futbalového turnaja hasičov

Dňa 8. marca 2015 (nedeľa) sa v telocvični ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom uskutočnil, už tradičný, hasičský halový futbalový turnaj. (alebo turnaj hasičov v halovom futbale - podľa mňa to je lepšie). Turnaja sa zúčastnilo celkovo 8 družstiev, ktoré si zmerali sily v 16 stretnutiach. Najlepšie si na turnaji počíňalo družstvo OR HaZZ z Popradu. Premožiteľov nenašli a postupne si poradili s tímami DHZ Sp.

Významné životné jubileum

Významného životného jubilea 75. narodenín sa 1. novembra dožil vrchný inšpektor Ján ALŽBETKIN, člen DHZ Spišské Bystré okres Poprad . Vyrastal v rodnej obci s dlhoročnými tradíciami hasičstva a dobrým zabezpečovaním ochrany pred požiarmi. V roku 1958 sa tu stal členom požiarneho zboru a od vstupu sa aktívne zapájal do činnosti ako člen zásahovej jednotky, strojník i vodič požiarneho vozidla.

Stránky