Poďakovanie

Výbor DHZ touto cestou ďakuje svojím aktívnym členom a sympatizantom, ktorí obetovali svoj voľný čas na organizáciu osláv 120. výročia. Veľká vďaka patri aj našim sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia nemohla uskutočniť.

Stránky